ЛИЗИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ БОЛЛОО!

Үйлчлүүлэгч та цахилгаан бараа, багаж, хүүхдийн суудал, GPS, инвертер зэрэг бүтээгдэхүүнийг ХААН банкны лизингээр авах боломжтой боллоо. Үүний тулд шаардлага хангасан материалаа өөрт ойрхон ХААН банкны салбарт очиж зээлийн хүсэлтээ судлуулаарай.

Зээлийн нөхцөл:

Бүрдүүлэх материал

Тавигдах шаардлага:
 • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо банкнаас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх;
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх;
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх;
 • Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагаас хэрэглээний лизингээр худалдан авах бараа бүтээгдэхүүнээ сонгож, үнийн нэхэмжлэхийг авсан байх.
Бүрдүүлэх материал:
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг;
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/;
 • Цалингийн орлоготой бол: Цалингийн тодорхойлолт, бусад баримт /НД дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд цалингийн цэс эсвэл дансны хуулга;
 • Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт;
 • Бусад орлогыг тодорхойлох баримт;
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд;
 • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга/төлбөр төлсөн баримт;
 • Худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүний үнийн нэхэмжлэл;

Лизингээр авах боломжтой бүтээгдэхүүний ЖАГСААЛТ:

Танд 500 тэмдэгт үлдсэн байна.